Re-Endo (powtórne leczenie kanałowe)

Co to jest powtórne leczenie kanałowe?

Powtórne leczenie kanałowe (reendo, re-endo) jest wykonywane w przypadku pojawienia się stanu zapalnego w zębie leczonym wcześniej kanałowo. To ostatnia szansa na uratowanie naturalnego zęba.

Leczenie kanałowe zwykło się uważać za ostatnią możliwość uratowania zęba własnego pacjenta. Ta „ostatnia szansa” ma jednak czasem jeszcze powtórkę, czyli reendo. Kiedy można wykonać powtórne leczenie kanałowe? A co powoduje, że szanse na jego powodzenie maleją?

Najczęstszymi wskazaniami do ponownego leczenia kanałowego są:

 – nieprawidłowe leczenie pierwotne
 – złamane narzędzia wewnątrz kanałów
 – zmiana zapalna wokół korzenia zęba leczonego wcześniej kanałowo
– bolesność zęba
W największym skrócie, powtórne leczenie kanałowe polega na usunięciu z kanałów materiałów użytych do pierwotnego leczenia, następnie na prawidłowym opracowaniu systemu kanałów oraz ich szczelnym i dokładnym wypełnieniu.
Czasem na drodze do uzyskania prawidłowego efektu powtórnego leczenia stoją dodatkowe przeszkody. Jedną z takich przeszkód mogą być fragmenty złamanych narzędzi użytych do pierwotnego leczenia kanałowego lub wkłady umiejscowione wewnątrz kanałów, użyte do wzmocnienia konstrukcji odbudowy zęba.
Wykorzystując powiększenie mikroskopowe, izolację pola zabiegowego oraz odpowiednie narzędzia i techniki pracy, lekarz jest w stanie usunąć przeszkodę, udrożnić kanał, co w następstwie umożliwi jego precyzyjne opracowanie i wypełnienie.
Na załączonych zdjęciach widzimy przykład zęba po nieprawidłowym pierwotnym leczeniu kanałowym oraz po powtórnym leczeniu kanałowym pod mikroskopem, przeprowadzonym w naszym gabinecie. Usuniety został metalowy fragment z kanału oraz wykonane szczelne wypełnienie kanałów. Następnie korzeń zęba posłuży jako filar mostu protetycznego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.