dr Karol Borkowski – Chirurg Szczękowy Wrocław

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

dr Karol Borkowski.

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz implantologią stomatologiczną. Zainteresowania szczegółowe: złożone przypadki implantologiczne, implantologia czaszkowo-twarzowa. Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu z 2001 r.

W roku 2000 odbył miesięczny staż w Departament Cranio-Maxillofacial Surgery Guy`s Hospital w Londynie. Staż podyplomowy odbył w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2004-2011 asystent Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. 

Autor i współautor prac naukowych oraz wystąpień zjazdowych z zakresu implantologii, oraz innowacyjnych metod zastosowania stereolitografii w diagnostyce przedzabiegowej.

W klinice Stomatologicznej InterDent we Wrocławiu dr Karol Borkowski odpowiedzialny jest od wielu lat za chirurgię stomatologiczną oraz implantologię. 

Dowiedz się więcej o implantologii i chirurgii szczękowej w naszej klinice.

Leave a Reply

Your email address will not be published.